AKVIZICE
FÚZE

Prodáme Vaši firmu nebo její podíl nejvhodnějšímu kupci. 

Pracujeme i na nadnárodní úrovni.

Zastřešíme celý proces a vždy dosáhneme lepšího výsledku.

Diskrétně a rychle

Zajistíme prodej Vaší firmy, obchodníku podílu, nebo podniku za nejlepších dosažitelných podmínek. Samozřejmostí je zachování diskrétnosti vůči pracovníkům a určeným subjektům, například konkurenci. Konkrétní údaje nad rámec informačního Teaseru jsou zájemcům o koupi předávány prostřednictvím Data Room až po uzavření dohody o mlčenlivosti.

Nadnárodní přesah

Prodej firem zajišťujeme také na nadnárodní úrovni. Naší silnou stránkou jsou i rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti se zajištěním korporátního financování pro stranu kupující, což může být pro realizaci obchodu jedním z rozhodujících faktorů.

Jistota výsledku

Nárok na odměnu formou Success Fee vzniká až po dosažení výsledku a vypořádání obchodu, tedy Closingu. V průběhu řešení prodeje společnosti hradí vlastník pouze nízkou paušální platbu - Retainer Fee - jako podíl na pokrytí základních nákladů při nabízení firmy.

Kdy nás budete potřebovat

Vždy dosáhneme víc, vsaďte se s námi !