Prodej bytů v Praze zcela jinak

Nedávno jsme se sešli s kamarádem a bylo patrné, že má starosti. Zeptala jsem se, jak se mu daří plánovaná výměna bydlení, a hned jsem věděla, že jsem udeřila hřebík na hlavičku: Začal si stěžovat, že ani po několika měsících mu zavedená realitní kancelář nezajistila kupujícího na jeho byt v Praze. Kamarád však svůj byt potřebuje prodat rychle – složil totiž kauci 350 000 Kč na koupi rodinného domu, ale prodávající mu počká jen tři měsíce.

apartment-apartment-building-architecture-323705(1)

V Praze dne 12.1.2024

Na internetu jsem narazila na reklamu REALITY A FINANCE / REAF. CZ. Zjistila jsem, že mám před sebou nabídku služby, která pojímá zprostředkování prodeje bytů v Praze jinak, než jsem se s ním dosud měla možnost setkat. Co mě nakonec utvrdilo v názoru, že REAF.CZ stojí skutečně za úvahu, byly recenze spokojených klientů s hodnocením pět hvězdiček z pěti možných.

Kamaráda jsem tedy na REAF.CZ nasměrovala a během čtrnácti dnů mi telefonoval, že po několika prohlídkách se jedná již se dvěma vážnými zájemci o koupi.

Položila jsem tedy přímo zakladatelům REAF.CZ několik otázek o nich a jejich službách:

Kdo jsou lidé v REAF.CZ?

Především jsme uskupení jednotlivých specialistů, tedy samostatných odborníků, kteří podnikají podle živnostenského zákona. Je to podobné, jako když v advokátní kanceláři podnikají samostatní advokáti, kteří se navzájem svým zaměřením na určitou oblast práva doplňují. Spolupracujeme také s architekty, geodety, stavebními inženýry a jinými odborníky, jejichž služby můžeme taktéž zprostředkovat a vše manažersky zastřešit. Dokážeme řešit i různé nestandardní a složité situace. Jednoduše řečeno: neříkáme, proč něco nejde, ale hledáme nejlepší cestu a také ji vždy najdeme.  

Jednotliví specialisté nejsou zatíženi nadbytečnými provozními náklady, jež realitní kanceláře nutně mají. A kdo tyto náklady vždy zaplatí? Prodávající jako klient. U nás tomu tak není. Navíc se v oboru nemovitostí, a to i v podstatně náročnější korporátní podnikatelské sféře firem a společností, pohybujeme již řadu let. Za ty roky jsme nasbírali cenné zkušenosti a také množství kontaktů na spoustu spolehlivých a schopných spolupracovníků. To je základ.

Další podstatnou složkou našeho pojetí činnosti je, že do své práce zapojujeme ty nejmodernější technologie, jako IT, automatizaci, robotizaci, umělou inteligenci, sociální sítě a jiné. Díky tomu dosahujeme zejména vysoké efektivity práce a odstranění nadbytečné administrativy.

Co děláte jinak?

Vzhledem k obrovskému přetlaku poptávky po koupi bytů v Praze jsme nastavili model, kdy pro prodávajícího je služba poskytována BEZ PROVIZE, tedy pouze za nízkou paušální odměnu z jeho strany. To vše s sebou nese řadu výhod.

V čem spočívají výhody obrácené odměny u BEZ PROVIZE?

Podle naší zkušenosti jsou dvě hlavní výhody. Zaprvé se nenavyšuje cena bytu o provizi na nabídkových internetových serverech a byt je tedy ve výhodnější pozici mezi konkurenčními nabídkami. Nemovitost je tedy i lépe prodejná. Tím lze oslovit více zájemců o koupi a například formou výběrového řízení na kupujícího dosáhnout vyšší kupní ceny.

Druhou zásadní výhodou je jednoduchý vztah mezi prodávajícím a zprostředkovatelem. Předmětem smlouvy o zprostředkování je zejména to, že prodávající udělí zprostředkovateli oprávnění, aby mohl byt nabízet a jednat se zájemci o koupi. Prodávající je tedy oproštěn od mnoha závazků, pokut nebo sankcí. Smlouva je navíc elektronická a její potvrzení se provádí online.

Vlastník jako prodávající uzavírá smluvní dokumentaci o prodeji. Tedy pouze na něm záleží, zda a za jakých podmínek se rozhodne byt prodat, a pro svoje rozhodnutí si vybírá ze škály zájemců o koupi, které mu předložíme.

Uzavření obvyklé smlouvy o realitním zprostředkování s běžnými realitními kancelářemi znamená pro prodávajícího mnoho závazků a při jejich porušení mu často hrozí vysoké pokuty v řádu i stovek tisíc korun a další možné sankce.

Co je vaší další silnou stránkou?

Vzhledem k tomu, že někteří z nás jsou založením finančníci, dokážeme zájemci o koupi prostřednictvím specializovaných hypotečních makléřů vždy zajistit špičkový finanční servis, aby si mohl byt koupit. Zájemce o koupi pak zajímá spíše to, jakou výši splátky hypotečního úvěru bude měsíčně platit, než to, jaká je celková kupní cena. To je dobré pro prodávajícího, protože má zájemce o koupi, který neklade takový důraz na nejnižší možnou kupní cenu. Například jsme pro zájemce o koupi zajišťovali hypotéky s úrokem hluboko pod 5 % p. a. s dobou splácení až 30 let. Výše měsíční splátky na vlastní bydlení tak vyšla nižší, než výše možného nájmu, což byl pro zájemce o koupi rozhodující argument.

Máme mnohaleté zkušenosti v jednání s bankami i jinými finančními institucemi v oblasti korporátního financování pro podniky a firmy. O to snáze dokážeme pomoci při jednání třeba s hypotečními bankami při prodeji a koupi bytu.

Nabízíte byty také jinak než pouze na realitních portálech?

Ano, vlastníme uzavřenou skupinu na Facebooku, kde je více než 9 000 uživatelů, kteří hledají bydlení, a denně přibývají další. Také můžeme zorganizovat přímé oslovení obyvatel dané lokality, zejména formou dopisů nebo speciálních letáků, na které je zpravidla velká odezva. Dále se může jednat o přímé, například telemarketingové oslovování zájemců o koupi v lokalitách, kde se byty nacházejí. V zásadě lze říci, že nejlépe jsme vždy nemovitosti prodali kupujícím z místa, proto se na jejich oslovení velmi soustředíme.

Byty nabízíme samozřejmě i na realitních portálech. Úroveň zpracování nabídky jak z pohledu znění inzerátu, tak z pohledu fotografií, je na vysoké profesionální úrovni. Často se u některých nabídek setkáváme s vyloženě odbytým textem, nebo naopak s fotografiemi, které jsou oproti skutečnosti vylepšené. Prezentace vypadá v takovém případě sice krásně, ale důsledkem je zklamaný zájemce o koupi při prohlídce bytu poté, co vidí jeho skutečný stav.

Co to všechno znamená pro vaše klienty?

Jednoduše řečeno, z pohledu prodávajících, díky využití uvedených přístupů a způsobů prezentace nabídek prodáváme byty v Praze lépe a rychleji. V tom, co děláme, jsme úspěšní, za což hovoří dosahované výsledky. Pokud bychom nebyli úspěšní, neměli bychom nárok na odměnu, protože ta je až za výsledek.

Klademe důraz i na zájmy potenciálních kupujících a pro ty se jedná zejména o naprosto bezkonkurenční finanční servis, o čemž jsme přesvědčeni. Dále jde třeba i o to, že se díky takzvaně obrácené odměně dostaneme ke zprostředkování prodeje nemovitostí, které původně prodávající nezamýšleli umístit na veřejný realitní trh, protože by si je dokázali prodat sami mezi svým okruhem známých, pro což by nutně nepotřebovali využít služeb realitní kanceláře za provizi. Zájemci o koupi mají tak díky našemu postupu přístup k nabídkám zajímavých nemovitostí, ke kterým by se jinak pravděpodobně nedostali. 

A jakou mají vaše služby reálnou odezvu? Jsou vaši klienti spokojeni?

Neradi bychom přeháněli, ale ptají se, kde jsme celou tu dobu byli. Podle nás jsou dosavadní způsoby zprostředkování prodeje neudržitelné. Snažíme se tento trend zvrátit, jedním z konkrétních kroků je například konzultace v oboru, a to zcela zdarma, komukoliv, kdo o ni požádá – dotyčný nemusí ani nic vlastnit a nemusí nic prokazovat.  

Odlišujete se ještě v něčem?

Od samého počátku u nás zájemce jedná s kompetentním specialistou, který se mu představí a po celou dobu řešení jeho záležitosti se mu osobně věnuje. Žádná sekretářka, spojovatelka ani recepční se jej na nic nevyptává. Aktivně nesbíráme žádné osobní údaje, pouze na něm záleží, zda, kdy a v jakém rozsahu odhalí svoji identitu. Díky tomu má naprostou jistotu ANONYMITY až do poslední chvíle, do které je to možné. Nabízíme tak vysoce DISKRÉTNÍ a BEZPEČNÉ služby a nevystavujeme zájemce riziku manipulace, nebo vykrádání jejich údajů.

Uvedli jste, že kladete důraz také na spokojenost zájemců o koupi. Jakou další výhodu vedle bezkonkurenčního finančního servisu jim přinášíte?

Naprosto zásadní. Nejen kupní dokumentace, ale i smlouva o rezervaci bytu se uzavírá v advokátní kanceláři a zájemce o koupi hradí rezervační poplatek na samostatný účet do advokátní úschovy. Ta má jasně daná pravidla, jak se s částkou tohoto poplatku bude dále nakládat.

V oboru je zcela ojedinělé, že u nás může být zájemci o koupi rezervační poplatek za určitých podmínek v plné výši vrácen přímo advokátem z advokátní úschovy. A to zejména v případě, pokud by zájemce o koupi chtěl využít financování koupě prostřednictví úvěru a tento úvěr by mu nebyl z důvodu na straně banky poskytnut.

Jedná se o vysoce komfortní řešení pro zájemce o koupi, protože neriskuje, že o peníze v takovéto souvislosti přijde.

Slyšeli jsme o řadě situací, kdy byl realitní kanceláři, dokonce i na její účet nebo hotově (!) složen rezervační poplatek v řádu stovek tisíců korun od zájemce o koupi. Mnohdy se tak dělo pod tlakem ze strany makléře, že jinak prodá byt dalšímu zájemci. Zájemci o koupi následně nebyl schválen úvěr v bance, přišel o rezervační poplatek a neměl žádné dovolání. To je věc, kterou považujeme za nemorální. U nás se podobná situace nikdy nestala, a to nejen proto, že jsme zájemci o koupi financování vždy úspěšně zajistili.

Závěrem lze říci, že jsme se nesetkali s tím, že by jiná realitní kancelář nebo makléř na tuzemském trhu nabízel pro své klienty z řad vlastníků bytů v Praze komplexní realitní službu na té nejvyšší profesionální úrovni BEZ PROVIZE. 

(Pozn. red.: Než prošel tento článek redakcí, kamarád má podepsanou rezervační smlouvu a může se těšit na nové bydlení.)